MOBILNÍ APLIKACE
SOUKROMÍ/

POLITIKA MOBILNÍCH APLIKACÍ

Platí pro následující mobilní aplikace:

Formuláře Ecofix


Článek 1 - DEFINICE:

a) POUŽITELNÁ MOBILNÍ APLIKACE: Tyto zásady ochrany osobních údajů se budou vztahovat na výše uvedené mobilní aplikace, které budou dále označovány jako „mobilní aplikace“.

b) DATUM ÚČINNOSTI: „Datum účinnosti“ znamená datum, kdy tyto zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost a účinnost.

c) STRANY: Stranami těchto zásad ochrany osobních údajů jsou následující správce údajů: Sean Garvin (dále jen „správce údajů“) a vy jako uživatel této mobilní aplikace. Dále budou strany jednotlivě označovány jako „strana“ a souhrnně jako „strany“.

d) DATA CONTROLLER: Data Controller je vydavatel, vlastník a provozovatel mobilní aplikace a je stranou odpovědnou za shromažďování zde popsaných informací. Správce údajů bude označován buď jménem správce údajů, nebo „správcem údajů“, jak je uvedeno výše. Pokud bude na správce údajů nebo na správce údajů odkazováno prostřednictvím zájmenů z pohledu první osoby, bude to probíhat pomocí následujících nástrojů: nás, my, naše, naše atd.

e) VY: Pokud souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů a budete pokračovat v používání mobilní aplikace, budete zde označováni buď jako vy, uživatel, nebo pokud jsou vyžadována a použitelná jakákoli zájmena druhé osoby, například zájmena „,„ vaše “atd.

f) OSOBNÍ ÚDAJE: „Osobní údaje“ znamenají osobní údaje a informace, které od vás získáváme v souvislosti s používáním mobilní aplikace a které vás mohou jakýmkoli způsobem identifikovat.


Článek 2 - OBECNÉ INFORMACE:

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) popisují, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje, které o vás dostáváme, a také vaše práva ve vztahu k těmto osobním údajům, když navštívíte naši mobilní aplikaci a jakýmkoli způsobem s ní komunikujete. , včetně pasivně.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nezahrnují žádné informace, které o vás můžeme obdržet z jiných zdrojů, než je použití naší mobilní aplikace. Mobilní aplikace může odkazovat na jiné webové stránky nebo mobilní aplikace, ale tyto zásady ochrany osobních údajů se na tyto odkazované webové stránky nebo aplikace nevztahují a nebudou vztahovat.

Při používání naší mobilní aplikace se zavazujeme chránit vaše soukromí.

Pokračováním v používání naší mobilní aplikace berete na vědomí, že jste měli příležitost tyto zásady ochrany osobních údajů zkontrolovat a zvážit, a berete na vědomí, že s nimi souhlasíte. To znamená, že také souhlasíte s použitím vašich informací a způsobem zveřejnění, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud nerozumíte zásadám ochrany osobních údajů nebo s nimi nesouhlasíte, souhlasíte s okamžitým ukončením používání naší mobilní aplikace.


Článek 3 - ÚŘEDNÍK PRO KONTAKT A OCHRANU ÚDAJŮ:

Strana odpovědná za zpracování vašich osobních údajů je následující:

Sean Garvin.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Správce údajů lze kontaktovat následovně:

Jednotka 1a, Clonskeagh Square
Clonskeagh
Dublin 14

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Správce údajů a provozovatel mobilní aplikace jsou stejní.

Zrkadlovka na čiernom pozadí

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je následující:

Sean Garvin.

Pracovníka pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat následovně:

Jednotka 1a, Clonskeagh Square
Clonskeagh
Dublin 14


Článek 4 - UMÍSTĚNÍ:

Umístění, kde probíhají činnosti zpracování dat, je následující:

Dublin, Irsko


Článek 5 - ÚPRAVY A REVIZE:

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli a jakýmkoli způsobem upravit, revidovat nebo jinak upravit. Pokud tak však učiníme, upozorníme vás a získáme váš souhlas se změnou zpracování. Pokud výslovně nezískáme váš souhlas, budou mít jakékoli změny zásad ochrany osobních údajů dopad pouze na informace shromážděné ke dni změny nebo po něm. Je také vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda neobsahuje jakékoli takové úpravy, revize nebo změny.


Článek 6 - OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS ZÍSKÁME:

V závislosti na tom, jak používáte naši mobilní aplikaci, se na vás budou vztahovat různé typy shromažďovaných osobních údajů a různé způsoby shromažďování:

a) Registrovaní uživatelé: Jako uživatel mobilní aplikace můžete být požádáni o registraci, abyste mohli mobilní aplikaci používat legálním způsobem.

Během procesu vaší registrace od vás prostřednictvím dobrovolného vyzrazení shromáždíme některé z následujících osobních údajů:

Jméno, e-mail, heslo

Osobní údaje mohou být požadovány v souvislosti s:

I) Jakákoli interakce s našimi zástupci

II) Nebo následující jiné formy účasti:

Uživatelé mohou vyplnit předem navržené formuláře pro použití ve stavebnictví a odeslat užitečné informace o aktuálních stavebních projektech, na kterých pracujeme

Tím, že podstoupíte proces registrace, souhlasíte s tím, abychom shromažďovali vaše osobní údaje, včetně osobních údajů popsaných v tomto článku, jakož i ukládali, používali nebo zveřejňovali vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

b) Neregistrovaní uživatelé: Pokud jste pasivním uživatelem mobilní aplikace a vůbec se neregistrujete, může se na vás přesto vztahovat určité pasivní shromažďování údajů („Pasivní sběr dat“). Takové pasivní shromažďování údajů může zahrnovat prostřednictvím souborů cookie, jak je popsáno níže, informace o IP adrese, informace o poloze a určitá data prohlížeče, například historii nebo informace o relaci.

c) Všichni uživatelé: Pasivní shromažďování údajů, které se vztahuje na neregistrované uživatele, se vztahuje také na všechny ostatní uživatele nebo návštěvníky naší mobilní aplikace.

d) Související subjekty: Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů, které vás osobně identifikují, můžeme sdílet s jakoukoli z našich mateřských společností, dceřiných společností, přidružených společností nebo jiných důvěryhodných souvisejících subjektů.

Vaše osobní údaje však sdílíme pouze s důvěryhodným souvisejícím subjektem, pokud tento subjekt souhlasí s našimi normami ochrany osobních údajů stanovenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zacházíme s vašimi osobními údaji stejným způsobem jako my.

e) Uživatelská zkušenost: Čas od času můžeme od vás požadovat informace, které nám pomohou vylepšit naši mobilní aplikaci, například demografické informace nebo vaše konkrétní preference.


Článek 7 - OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ PŘIJÍMÁME AUTOMATICKY:

Soubory cookie: Můžeme od vás shromažďovat informace prostřednictvím automatických sledovacích systémů (jako jsou informace o vašich předvolbách procházení) a také prostřednictvím informací, které nám dobrovolně poskytnete (jako jsou informace, které poskytnete během procesu registrace nebo jindy při používání mobilu Aplikace, jak je popsáno výše).

Například používáme soubory cookie, abychom vám usnadnili a intuitivněji procházeli web: soubory cookie jsou malé řetězce textu používané k ukládání některých informací, které se mohou týkat uživatele, jeho preferencí nebo zařízení, které používají k přístupu na internet (například počítač, tablet nebo mobilní telefon). Soubory cookie se používají hlavně k přizpůsobení provozu webu vašim očekáváním, nabízejí přizpůsobenější zážitek z procházení a zapamatují si dříve provedené volby.

Soubor cookie se skládá z omezené sady dat přenesených do vašeho prohlížeče z webového serveru a může jej číst pouze server, který provedl přenos. Toto není spustitelný kód a nepřenáší viry.

Cookies nezaznamenávají ani neukládají žádné osobní údaje. Pokud chcete, můžete zabránit používání cookies, ale pak nebudete moci používat naši mobilní aplikaci, jak jsme zamýšleli. Chcete-li pokračovat beze změny možností souvisejících s cookies, jednoduše pokračujte v používání naší mobilní aplikace.

Technické soubory cookie: Technické soubory cookie, které lze někdy také nazývat soubory cookie HTML, se používají pro navigaci a pro usnadnění vašeho přístupu na stránky a jejich používání. Jsou nezbytné pro přenos komunikace v síti nebo pro poskytování vámi požadovaných služeb. Použití technických souborů cookie umožňuje bezpečné a efektivní používání stránek.

Prostřednictvím svého prohlížeče můžete spravovat nebo požadovat obecnou deaktivaci nebo zrušení cookies. Pokud to však uděláte, upozorňujeme, že tato akce může zpomalit nebo znemožnit přístup k některým částem webu.

Cookies mohou být také znovu vysílány poskytovatelem analytik nebo statistik za účelem shromažďování souhrnných informací o počtu uživatelů a způsobu jejich návštěvy v mobilní aplikaci. Považují se také za technické soubory cookie, pokud fungují podle popisu.

Dočasné soubory cookie relace jsou automaticky odstraněny na konci relace procházení - většinou se používají k vaší identifikaci a zajištění, že se nemusíte pokaždé přihlašovat - zatímco trvalé soubory cookie zůstávají aktivní déle než jen jedna konkrétní relace.

Podpora při konfiguraci vašeho prohlížeče: Soubory cookie můžete spravovat prostřednictvím nastavení prohlížeče ve vašem zařízení. Odstranění souborů cookie z vašeho prohlížeče však může odstranit předvolby, které jste pro tuto mobilní aplikaci nastavili.

Další informace a podporu můžete také navštívit na konkrétní stránce nápovědy webového prohlížeče, který používáte:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

- Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Data protokolu: Stejně jako všechny webové stránky a mobilní aplikace i tato mobilní aplikace využívá soubory protokolu, které ukládají automatické informace shromážděné během návštěv uživatelů. Různé typy dat protokolu mohou být následující:

- adresa internetového protokolu (IP);
- typ parametrů prohlížeče a zařízení použitých pro připojení k mobilní aplikaci;
- jméno poskytovatele internetových služeb (ISP);
- datum a čas návštěvy;
- webová stránka původu uživatele (doporučení) a ukončení;
- případně počet kliknutí.

Výše uvedené informace jsou zpracovávány v automatizované formě a shromažďovány výlučně agregovaným způsobem za účelem ověření správného fungování webu az bezpečnostních důvodů. Tyto informace budou zpracovány v souladu s oprávněnými zájmy správce údajů.

Z bezpečnostních důvodů (spamové filtry, brány firewall, detekce virů) mohou automaticky zaznamenaná data případně obsahovat také osobní údaje, jako je IP adresa, které lze v souladu s platnými zákony použít k blokování pokusů o poškození mobilní aplikace. nebo poškození jiných uživatelů nebo v případě škodlivých činností nebo trestné činnosti. Taková data se nikdy nepoužívají k identifikaci nebo profilování uživatele, ale pouze k ochraně mobilní aplikace a našich uživatelů. S těmito informacemi bude zacházeno v souladu s oprávněnými zájmy správce údajů.


Článek 8 - TŘETÍ STRANY:

Můžeme čas od času nebo po celou dobu využívat poskytovatele služeb třetích stran („poskytovatelé služeb třetích stran“), kteří nám pomáhají s naší mobilní aplikací a pomáhají vám sloužit.

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran, kteří nám pomohou s ukládáním informací (například cloudové úložiště).

K hostování mobilní aplikace můžeme používat poskytovatele služeb třetích stran. V takovém případě bude mít přístup k vašim osobním údajům poskytovatel služeb třetí strany.

Ve vztahu k mobilní aplikaci můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran pro následující služby:

Úložiště třetích stran

Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovatelem služeb třetí strany, pouze pokud tento poskytovatel souhlasí s našimi normami ochrany osobních údajů stanovenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu prodány ani jinak předány jiným třetím stranám.

Bez ohledu na další ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů můžeme vaše osobní údaje poskytnout třetí straně nebo třetím stranám za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti, nás, našich zákazníků nebo třetích stran, nebo jak to vyžaduje zákon.

Vaše osobní údaje nebudeme vědomě sdílet s žádnými třetími stranami jinak, než v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud mohou být vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně jiným způsobem, než jak je vysvětleno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, budete o tom informováni. Budete mít také možnost požádat, abychom tyto informace nesdíleli.

Obecně můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje nesdílili s třetími stranami. Pokud ano, kontaktujte nás e-mailem. Pamatujte, že můžete ztratit přístup k určitým službám, pro které se spoléháme na poskytovatele třetích stran.


Článek 9 - JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY:

K ukládání vašich osobních údajů používáme v případě potřeby zabezpečené fyzické a digitální systémy. Zajišťujeme, aby vaše osobní údaje byly chráněny před neoprávněným přístupem, prozrazením nebo zničením.

Vezměte však na vědomí, že žádný systém zahrnující přenos informací přes internet nebo elektronické ukládání dat není zcela bezpečný. Ochranu a ukládání vašich osobních údajů však bereme velmi vážně. Podnikáme veškerá rozumná opatření k ochraně vašich osobních údajů.

Osobní údaje jsou uloženy po celou dobu vašeho vztahu s námi. Vaše osobní údaje smažeme na základě žádosti o zrušení vašeho účtu nebo jiné obecné žádosti o vymazání údajů.

V případě porušení vašich osobních údajů budete informováni v přiměřeném časovém rámci, avšak v každém případě nejpozději do dvou týdnů, a budeme se řídit všemi příslušnými zákony týkajícími se takového porušení.


Článek 10 - ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Primárně používáme vaše osobní údaje, abychom vám pomohli zajistit lepší zážitek z naší mobilní aplikace a abychom vám poskytli služby a / nebo informace, které jste mohli požadovat, jako je používání naší mobilní aplikace.

Informace, které vás neidentifikují osobně, ale které nám mohou pomoci při poskytování rozsáhlých přehledů o naší zákaznické základně, budou použity pro průzkum trhu nebo marketingové úsilí. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat zájmy založené na vašich cookies.

Osobní údaje, které mohou zvažovat identifikaci, mohou být použity k následujícím účelům:

a) Zlepšení vaší osobní uživatelské zkušenosti

b) Komunikace s vámi o vašem uživatelském účtu u nás

c) Poskytování zákaznických služeb vám

d) Poradíme vám ohledně aktualizací mobilní aplikace nebo souvisejících položek


Článek 11 - ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

I když je naší zásadou zachování soukromí vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu, můžeme vaše osobní údaje zveřejnit, pokud se domníváme, že je to v určitých případech rozumné, na základě našeho výhradního a výlučného uvážení. Mezi takové případy patří mimo jiné:

a) Splňovat veškeré místní, státní nebo federální zákony nebo předpisy

b) Odpovídat na žádosti, jako je objev, trestní, občanskoprávní nebo správní řízení, předvolání k soudu, soudní příkazy nebo příkazy od donucovacích orgánů nebo jiných vládních nebo právních orgánů

c) Podat žalobu proti uživateli, který porušil zákon nebo porušil podmínky používání naší mobilní aplikace

d) Podle potřeby pro provoz naší mobilní aplikace

e) Obecně spolupracovat při jakémkoli zákonném vyšetřování našich uživatelů

f) Pokud máme podezření na podvodnou činnost v naší mobilní aplikaci nebo jsme si všimli jakékoli činnosti, která by mohla porušovat naše podmínky nebo jiná příslušná pravidla


Článek 12 - ODHLÁŠENÍ ODSTOUPENÍ OD NÁS:

Čas od času vám můžeme zaslat informační nebo marketingovou komunikaci týkající se naší mobilní aplikace, jako jsou oznámení nebo jiné informace.

Pokud si přejete odhlásit se z této komunikace, můžete kontaktovat následující e-mail:

info@ecofix.ie.

Můžete také kliknout na odkaz pro odhlášení, který bude uveden v dolní části jakékoli takové komunikace.

Vezměte prosím na vědomí, že i když se můžete z takové komunikace odhlásit, stále od nás můžete dostávat informace, které se konkrétně týkají vašeho používání naší mobilní aplikace nebo vašeho účtu u nás.

Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů nebo jakýmkoli způsobem používáním naší mobilní aplikace jste s námi vytvořili obchodní vztah. Jako takový souhlasíte s tím, že jakýkoli e-mail zaslaný od nás nebo přidružených společností třetích stran, dokonce i nevyžádaný e-mail, nebude konkrétně považován za SPAM, protože tento termín je právně definován.


Článek 13 - ÚPRAVA, ODSTRANĚNÍ A PŘÍSTUP K VAŠÍM INFORMACÍM:

Pokud si přejete upravit nebo vymazat jakékoli informace, které o vás můžeme mít, nebo si přejete jednoduše získat přístup k jakýmkoli informacím, které o vás máme, můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese: info@ecofix.ie.


Článek 14 - PŘIJETÍ RIZIKA:

Pokračováním v naší mobilní aplikaci jakýmkoli způsobem, používáním Produktu, dáváte najevo svůj pokračující přínos k těmto zásadám ochrany osobních údajů. Dále berete na vědomí, souhlasíte a přijímáte, že žádný přenos informací nebo dat přes internet není vždy zcela bezpečný, bez ohledu na to, jaké kroky budou podniknuty. Berete na vědomí, souhlasíte a přijímáte, že nezaručujeme ani nezaručujeme bezpečnost jakýchkoli informací, které nám poskytnete, a že tyto informace přenášíte na své vlastní riziko.


Článek 15 - VAŠE PRÁVA:

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte mnoho práv. Vaše práva jsou konkrétně následující:

- právo být informován o zpracování vašich osobních údajů

- právo na přístup k vašim osobním údajům

- právo na aktualizaci a / nebo opravu vašich osobních údajů

- právo na přenositelnost vašich osobních údajů

- právo bránit nebo omezit zpracování vašich osobních údajů

- právo požadovat, abychom přestali zpracovávat a mazat vaše osobní údaje

- právo zablokovat jakékoli zpracování osobních údajů v rozporu s platnými zákony

- právo podat stížnost u Federal Trade Commission (FTC) ve Spojených státech nebo u příslušného orgánu pro ochranu údajů v jiné jurisdikci

Všechna tato práva lze uplatnit kontaktováním nás na příslušných kontaktních informacích uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.


Článek 16 - KONTAKTNÍ INFORMACE:

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým od vás shromažďujeme informace, nebo pokud chcete podat stížnost na cokoli související s těmito zásadami ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese: info@ecofix.ie .